NE ZAMAN BİR Çocuk Ergen ve Genç Ruh Sağlığı DOKTORUNA BAŞVURMALI

 

ÇOCUĞUNUZ:

Konuşmuyorsa veya yetersiz konuşuyorsa, çevreye tepki vermiyorsa, insanlarla iletişim kurmaktan kaçınıyorsa, cansız nesnelerle daha fazla ilgileniyorsa           

İki yaşında iken sözel dağarcığı yaklaşık 50 kelimenin altındaysa;

4 yaşından sonra hâlen harflerin ciddi bir kısmında telâffuz sorunu varsa, söyledikleri net olarak anlaşılamıyorsa;

4 yaşından sonra ısrar eden kekemeliği mevcutsa;

5 yaşından sonra hâlâ çiş, dört yaşından sonra hâlâ kaka kaçırıyorsa;

Algılamada, dikkatinde, öğrenme ve akademik becerilerinde sorun yaşıyorsa;

Aşırı hareketlilik ve dikkat sorunu söz konusuysa;

Davranış sorunları, kurallara uymama, aşırı isyankârlık sergiliyorsa;

Okulda akranlarıyla ve otoriteyle olan uyumunda sorun yaşıyorsa;

Aşırı yeme veya iştahsızlık mevcutsa yâhut aşırı rejim yapma veya zayıflama çabası gösteriyorsa;

Kendi cinsiyetinin gerektirdiği giyim ve davranış şekillerinden hoşlanmayıp, karşı cinsiyetin giyim ve davranış şekillerinden keyif alıyorsa;

Gözlerde, omuzlarda ve ellerde motor tikleri veya geniz temizleme gibi sesli tikleri veya âni küfür etme ve tükürme gibi davranış bozuklukları sergiliyorsa;

Âni öfke patlamaları veya kendisine zarar verici davranışlar sergiliyorsa;

Aşırı titizlik ve simetri takıntısı, kafadan uzaklaştırılmayan ancak saçma olduğunu bildiği takıntıları (temizlik, düzen veya dinî inançlarla ilgili) varsa ve/veya saçma olduğunu bildiği hâlde engelleyemediği bâzı takıntılı davranışlar sergiliyorsa;

Her an kötü bir şey olacağı endişesini taşıyorsa veya aşırı evhamlıysa;

Fobileri (saçma olmasına rağmen karşı konulamayan aşırı korkular) meselâ hayvan fobisi, yükseklik fobisi, kapalı alan fobisi varsa;

Akran ilişkileri veya karşı cinsle olan ilişkilerinde sorunlar yaşıyorsa;

Anne ve babasıyla iletişim sorunları yaşıyorsa, âsiyse;

Yalan söylüyorsa, okuldan veya evden kaçıyorsa;

Sigara, alkol veya madde suîistimal ettiğini düşünüyorsanız;

Tercihlerinde, davranışlarında ve tarzında genel olarak âni bir değişim gözlüyorsanız;

Sinirli, gergin ve mutsuzsa; yaşının gerektirdiği sosyal veya akademik rolü sürdürmede belirgin sorunlar yaşıyorsa, uyku ve iştahla ilgili sorunları varsa;

İntihar düşünceleri varsa, intihar girişiminde bulunduysa;

Aşırı taşkınsa, az uyuyup çok hareketli olabiliyorsa, bunlarla birlikte çok para harcıyorsa;

Gerçekte var olmayan sesler duyup, hayâller görüyorsa, gerçek dışı düşüncelere gerçekmiş gibi inanıyorsa;

Herhangi bir tıbbî sebebe bağlanamamış bayılmaları veya bellek sorunları oluyorsa…