GENELLİKLE İLK KEZ BEBEKLİK, ÇOCUKLUK YA DA ERGENLİK DÖNEMİNDE
TANISI KONAN BOZUKLUKLAR ŞUNLARDIR

.
1.     Otizm ve Yaygın Gelişimsel Bozukluklar;

2.     Bebeklik ve Çocukluk Döneminin Tepkisel Bağlanma Bozukluğu;

3.     Zekâ Geriliği;

4.     Konuşma (İletişim) Bozuklukları (kekemelik ve telâffuz bozukluğu, sözel anlatım
        bozukluğu,karışık dili idrak etme sözel anlatım bozukluğu);

.

5.     Gelişimsel Öğrenme Bozukluğu (matematik bozukluğu, okuma bozukluğu-
        disleksiler, yazılı ifâde bozukluğu);

.

6.     Motor Becerileri Bozukluğu (gelişimsel koordinasyon bozukluğu);

.

7.     Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu;

.

8.     Karşıt Olma-Karşı Gelme Bozukluğu, Davranım Bozukluğu;

.

9.     Beslenme ve Yeme Bozuklukları (pika, ruminasyon bozukluğu);

.

10.   Atipik Yeme bozuklukları (tıkınma bozuklukları, gece tıkınmaları);

.

11.   Anoreksiya Nervosa ve Bulimiya Nervoza ve karma tipler (hastalıklı zayıflık ve
        tıkanırcasına yeme, kendini kusturma hastalığı ve karma tipler);

.
12.   Enürezis ve enkoprezis gibi dışa atım bozuklukları (çiş ve kaka kaçırma);
.

13.   Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu;

.

14.   Seçici Konuşmamazlık;

.

15.   Cinsel Kimlik Bozuklukları;

.

16.   Tik Bozuklukları;

.

17.   Çocukluk Başlangıçlı Şizofreni;

.

18.   Çocuk ve Gençlerde Depresif Sendromlar;

.

19.   Çocuk ve Gençlerde Bipolar Bozukluk (Manik Depresif hastalık);

.

20.   Çocuk ve Gençlerde Anksiyete Bozukluğu;

.

21.   Obsesif Kompulsif Bozukluk (takıntılar ve zorlantılı hareketlerin sergilenmesiyle
        karakterize olan hastalık);