Çocuk, Ergen ve Genç Psİkİyatrİsİnde DANIŞANLARIMIZA Ne Şekİlde Hİzmet Verİyoruz?

**    İlk başvuruda öncelikle âile içi etkileşim ve dinamikler değerlendirilir.
**    Çocuğun psikiyatrik muayenesi yapılır.
**    Çocuğun bireysel sorununa yönelik ayırıcı teşhis yapılarak (psikiyatrik muayene, laboratuar tahlilleri
        ve bâzı psikolojik testler kullanarak) sorunun ne olduğu ortaya konur.
**    Çocuğun bireysel sorununa yönelik müdahale şekli plânlanır.

Müdahale şekilleri soruna göre özellik taşır. Genel olarak şu yöntemler kullanılmaktadır:

             1-Bireysel psikoterapi (oyun terapisi, dinamik yönelimli psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi,
                destekleyici psikoterapi, hipnoz ve gevşeme tekniklerini içine alır).

             2-Ebeveyn danışmanlığı.

             3-Âile terapisi.

             4-İlâç tedavisi.

            5-Okulla işbirliği (öğretmen veya rehber öğretmenlerle görüşülerek çocuğun okuldaki
                durumu hakkında bilgi alınması ve okuldaki sorunlara yönelik tavsiyelerde bulunmayı içerir).

**    Çocuk ve âileyle bir çalışma plânı oluşturulur. Hangi sıklıkla görüşülüp bu plânın yürütüleceğine
        beraberce karar verilir.

GENELLİKLE İLK KEZ BEBEKLİK, ÇOCUKLUK YA DA ERGENLİK DÖNEMİNDE TANISI KONAN BOZUKLUKLAR ŞUNLARDIR

1.    Otizm ve Yaygın Gelişimsel Bozukluklar;

2.     Bebeklik ve Çocukluk Döneminin Tepkisel Bağlanma Bozukluğu;

3.     Zekâ Geriliği;

4.     Konuşma (İletişim) Bozuklukları (kekemelik ve telâffuz bozukluğu, sözel anlatım bozukluğu, karışık
        dili idrak etme sözel anlatım bozukluğu);

5.     Gelişimsel Öğrenme Bozukluğu (matematik bozukluğu, okuma bozukluğu-disleksiler,

6.     Motor Becerileri Bozukluğu (gelişimsel koordinasyon bozukluğu);

7.     Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu;

8.     Karşıt Olma-Karşı Gelme Bozukluğu, Davranım Bozukluğu;

9.     Beslenme ve Yeme Bozuklukları (pika, ruminasyon bozukluğu);

10.   Atipik Yeme bozuklukları (tıkınma bozuklukları, gece tıkınmaları);

11.   Anoreksiya Nervosa ve Bulimiya Nervoza ve karma tipler;

12.   Enürezis ve enkoprezis gibi dışa atım bozuklukları;

13.   Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu;

14.   Seçici Konuşmamazlık;

15.   Cinsel Kimlik Bozuklukları;

16.   Tik Bozuklukları;

17.   Çocukluk Başlangıçlı Şizofreni;

18.   Çocuk ve Gençlerde Depresif Sendromlar;

19.   Çocuk ve Gençlerde Bipolar Bozukluk (Manik Depresif hastalık);

20.   Çocuk ve Gençlerde Anksiyete Bozukluğu;

21.   Obsesif Kompulsif Bozukluk;