YENİ BİR KİTAP

 

 

Dr. Neslim Güvendeğer Doksat’tan titiz bir çalışma... Çocuğun zihinsel ve ruhsal gelişimini esas alırken, çocukluk döneminin en önde gelen ruhsal hastalıklarının teşhis ve tedavisinde ebeveyn ve eğiticilere yönelik bir kılavuz kitap.

KİTABIN İÇERİĞİ

ÇOCUĞUN ZİHİNSEL VE RUHSAL GELİŞİMİ
ZİHİNSEL GELİŞİMİN ALT BASAMAKLARI
     Merkezî Sinir Sistemi’nin (MSS) olgunlaşması
     Temel bilişsel işlevler
İLETİŞİM BECERİLERİNİN GELİŞİMİ
      Ses imâli
      Kelime ve cümle imâli
SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMİ
      Görsel idrak
      İşitsel idrak
      Zekâ
      Duygusal gelişim
      Başkalarının duygusal ifâdelerine karşı verilen tepki
      Akran ilişkileri
PSİKOSEKSÜEL GELİŞİM
NÖROMOTOR GELİŞİM
EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİSİ
      Bağlanma
      Ayrılma Bireyleşme Dönemi
AHLÂKÎ GELİŞİM
CİNSEL GELİŞİM
MEMEDEN KESME
BESLENME ALIŞKANLIKLARININ KAZANDIRILMASI
PARMAK EMME ve YALANCI EMZİK
TUVALET EĞİTİMİ
ÇOCUĞUN ODASININ AYRILMASI ve UYKU DİSİPLİNİ
HAYÂLÎ OYUN
ÇOCUK GELİŞİMİNDE OYUNLARIN ETKİSİ
DİSİPLİN YÖNTEMLERİ
Çocuklarda Televizyon Seyretme Alışkanlığı

BİLGİSAYAR VE İNTERNET TUTKUSU
ANNE VE BABANIN YAŞADIĞI STRESİN ÇOCUĞA ETKİSİ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGUN EBEVEYN TUTUMLARI
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FİZİKSEL VE ZİHİNSEL BECERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İDEÂL ÖĞRETMEN VE OKULUN NİTELİKLERİ
     İdeâl Anaokulu Nasıl Olmalıdır?
ANAOKULU VE ANASINIFINDA EĞİTİMİN HEDEFLERİ
ANASINIFINDAN İLKÖĞRETİME GEÇİŞ
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ORTAYA ÇIKAN RUHSAL HASTALIKLAR
OKUL FOBİSİ
ZEKÂ GERİLİĞİ
İLETİŞİM BOZUKLUKLARI (KONUŞMA BOZUKLUKLARI)
     Sözel anlatım bozukluğu
     Karışık dili idrak etme-sözel anlatım bozukluğu
     Fonolojik bozukluk
     Kekemelik
KARDEŞ KISKANÇLIĞI
TIRNAK YEME
ÇOCUKLUK DÖNEMİ KORKULARI
ÇOCUKLARDA CİNSEL KİMLİK BOZUKLUĞU
BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BESLENME VE YEME BOZUKLUKLARI
      Pika
      Ruminasyon (Geviş Getirme) Bozukluğu
      Bebek ve Küçük Çocukların Beslenme Bozukluğu
ÇOCUKLARDA OBEZİTE (ŞİŞMANLIK)
İDRAR KAÇIRMA (ENÜREZİS)
BÜYÜK TUVALET KAÇIRMA (ENKOPREZİS)
ÇOCUKLARDA EN SIK GÖRÜLEN UYKU BOZUKLUKLARI
       Parasomniler
YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR
       Otistik Bozukluk
       Asperger Bozukluğu
TEPKİSEL BAĞLANMA BOZUKLUĞU
TİK BOZUKLUĞU
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
HİPERAKTİVİTESİZ DİKKAT BOZUKLUĞU: ZOR TANINAN AMA ÖNEMLİ BİR HASTALIK
DAVRANIM BOZUKLUĞU
ÖĞRENME BOZUKLUKLARI
       Okuma Bozukluğu
       Matematik Bozukluğu
       Yazılı Anlatım Bozukluğu
BEBEKLİK VE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ DEPRESYONLARI
       Anaklitik Depresyon (Kısa Süreli Anne Mahrumiyetine
       Bağlı Bebeklik Depresyonu)
       Uzun Süreli Anne Yoksunluğu (Hospitalizm, Yuva Hastalığı)
ÇOCUKLUK DÖNEMİ DEPRESYONLARI
       Majör Depresyon
ÇOCUKLUK DÖNEMİ BAŞLANGIÇLI BİPOLAR BOZUKLUK (İKİ UÇLU BOZUKLUK: MANİK DEPRESİF HASTALIK)
ÇOCUKLUK BAŞLANGIÇLI ŞİZOFRENİ